Privacy verklaring

Privacy verklaring massagepraktijk MADDY 

Inleiding 

massagepraktijk MADDY neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacy statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen.
Daarnaast kun je in dit privacy statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens.
We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.
Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@massagepraktijkmaddy.nl 

massagepraktijk MADDY is een eenmanszaak, kantoorhoudende te (6659AK) Wamel aan Hogeweg 58,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55240593.

massagepraktijk MADDY is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door massagepraktijk MADDY de verwerkingsverantwoordelijke. 

Hoe gebruikt massagepraktijk MADDY jouw gegevens? 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor massagepraktijk MADDY persoonsgegevens over jou verwerkt.
Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens massagepraktijk MADDY voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door massagepraktijk MADDY worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (naam bank/ IBAN/ BIC)
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde: Beheer van bestellingen 
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres,  Telefoonnummer, Betalingsgegevens.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde. 

Doeleinde: Afhandelen klachten 
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde: Facturatie 
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres,  Telefoonnummer, Betalingsgegevens
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde. 

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde: Afhandelen klachten 
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde .

Doeleinde: Facturatie 
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde .

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang. 
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken. 
Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang.
Betrokken belang: Commercieel belang.
Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres
Grondslag:  Gerechtvaardigd belang.  
Betrokken belang: Commercieel belang.  
Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang.  
Betrokken belang: Commercieel belang.  
Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, Inhoud van het bericht 
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst. 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde. 
Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Identiteitsverificatie
Gegevens: Telefoonnummer, Naam, Adres, BSN-nummer 
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Beveiliging van gegevens

Gegevens: Telefoonnummer, Naam, Adres, BSN-nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens? 

massagepraktijk MADDY heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. 

Wat zijn jouw rechten? 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage: Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account.
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij massagepraktijk MADDY over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. 
Wijzigen: als je veranderingen wilt aanbrengen in je persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij massagepraktijk MADDY.
Je kunt verzoeken dat massagepraktijk MADDY je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. 
Beperken van de verwerking  Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om massagepraktijk MADDY te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. 
Recht van bezwaar  Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van massagepraktijk MADDY of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht 

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van massagepraktijk MADDY te verkrijgen. massagepraktijk MADDY zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op een eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.
Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.  Toestemming intrekken  In alle gevallen waarin grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken.
Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken.
Het kan zijn dat massagepraktijk MADDY je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door massagepraktijk MADDY Een verzoek kan verstuurd worden naar info@massagepraktijkmaddy.nl. massagepraktijk MADDY zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat massagepraktijk MADDY een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien massagepraktijk MADDY je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. 

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: 

• Verwerkers

Het kan zijn dat massagepraktijk MADDY verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. 

Kan dit Privacy verklaring worden gewijzigd? 

Dit Privacy verklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy verklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Waar kan je terecht met klachten en vragen? 

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy verklaring en de wijze waarop massagepraktijk MADDY je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@massagepraktijkmaddy.nl.

 Ook als je een klacht hebt over de manier waarop massagepraktijk MADDY jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@massagepraktijkmaddy.nl.

Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming.

In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.